Perhatikan gambar berikut.

Perhatikan gambar berikut. cara menghargai pertunjukan tersebut adalah dengan memberikan ... pada akhir pertunjukan​