Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X. Mula-mula benda berada pada X = 4, ke- mudian keduduk...

Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X. Mula-mula benda berada pada X = 4, ke- mudian kedudukannya berubah menjadi X = -5. Benda tersebut mengalami perpindahan sejauh ....​

halo, kakak bantu jawab yaa!

jawaban:

benda tersebut mengalami perpindahan sejauh -9 satuan sepanjang sumbu X.

penjelasan:

untuk menghitung perpindahan benda, kita dapat menggunakan rumus perpindahan yang dinyatakan sebagai selisih antara kedudukan akhir dan kedudukan awal. dalam kasus ini, kedudukan awal benda adalah X = 4 dan kedudukan akhirnya adalah X = -5.

perpindahan benda (d) = kedudukan akhir - kedudukan awal

= (-5) - (4)

= -9

jadi, benda tersebut mengalami perpindahan sejauh -9 satuan sepanjang sumbu X.

ini yaa, semoga membantu^^